Brudd i forhandlingene på Elektrokjemisk overenskomst

Publisert

Det ble 4. mai brudd i forhandlingene på Elektrokjemisk overenskomst (avtale nr. 101) mellom Norsk Industri og Industri Energi.

Partene konstaterte at forhandlingene ikke førte frem og begjærte forhandlingene avsluttet. Oppgjøret sendes derfor til Riksmekleren for gjennomføring av mekling.

Fastsettelse av meklingsdato og meklingsinnspurt vil bli fastsatt av Riksmekleren, og det vil bli sendt ut nærmere informasjon til bedriftene når det er fastsatt.

Det vil også bli gitt nærmere informasjon om når bedriften må vurdere å sende ut betinget permitteringsvarsel.