Norsk Industri

Innhold

Brudd i forhandlingene mellom NHO og NITO

Aktuelt, Tariffoppgjøret

Publisert

NHO (med landsforeninger) og NITO har brutt forhandlingene på NITO-overenskomsten.

Forhandlingene ble gjennomført 13.-14. oktober. NITO hadde kun ett krav i årets oppgjør: endring av overenskomstens virkeområde. NITO ga seg ikke på dette og oppgjøret går nå til mekling.

Meklingen skjer 16.-17. november. Bedrifter som kan bli rammet av streik bør sende betinget permitteringsvarsel til personell som evt. ikke kan sysselsettes på en for bedriften forsvarlig måte dersom det blir streik.

> Les om betinget permitteringsvarsel

> Last ned bruddprotokoll