Frontfaget – med privat sektors briller

Aktuelt, Nyhet, Tariffoppgjøret

Publisert

Trude Tinnlund fra LO og Stein Lier-Hansen fra Norsk Industri på Akademikernes inntektspolitiske konferanse 10. februar 2022. Foto: : Karoline Kvellestad Isaksen / Akademikerne

Trude Tinnlund fra LO og Stein Lier-Hansen fra Norsk Industri på Akademikernes inntektspolitiske konferanse 10. februar 2022. Foto: : Karoline Kvellestad Isaksen / Akademikerne.

10. februar deltok Norsk Industris administrerende direktør Stein Lier-Hansen på Akademikernes inntektspolitiske konferanse hvor han snakket om frontfagets rolle sett fra privat sektor.

Her tok han blant annet for seg de norske fortrinnene, som at vi har et velfungerende partssamarbeid, både i bedriftene og mellom arbeidslivets parter og myndighetene. Vi har et arbeidsliv preget av tillit, høy organisasjonsgrad både på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden, og høy tariffavtaledekning.

– Det at frontfaget, kort fortalt konkurranseutsatt industri, går først i et lønnsoppgjør er ikke tilfeldig. Det er viktig at lønnsveksten tilpasses det konkurranseutsatt sektor over tid kan skape og leve med, sier Stein Lier-Hansen.

I sitt innlegg tok han også opp viktigheten av investeringer i konkurranseutsatte næringer.