Norsk Industri

Innhold

Lavtlønnstillegget

I nyhetene om lønnsoppgjøret 2017 mellom LO og NHO så fremkommer det at ble det enighet om et lavtlønnstillegg på kr 1,50 til ansatte med inntekt under 90 % av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Bedriften er bundet Industrioverenskomsten/VO-del. Skal vi foreta utbetaling av lavtlønnstillegget til alle ansatte som tjener under 90 % av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn?

14. mars 2017 ble NHO enige med både LO og YS i mellomoppgjørsforhandlingene for 2017.

Partene ble enige om et generelt tillegg på kr 0,50. I tillegg ble partene enige om et ytterligere tillegg på kr 1,50 til arbeidstakere omfattet av de bestemte overenskomstene som er omtalt i protokollene mellom LO og NHO, og mellom YS og NHO. Tillegget på kr 1,50 omtales som et såkalt lavtlønnstillegg.

De konkret angitte overenskomstene har en snittlønn på under 90 % av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Bedrifter som ikke er bundet av de nevnte overenskomstene omfattes ikke av lavtlønnstillegget. Industrioverenskomsten/VO-del er ikke del av de overenskomster som har krav på lavtlønnstillegget.

Det presiseres at oppgjøret ennå ikke er formelt vedtatt mellom organisasjonene. Svarfristen for oppgjøret er satt til 18. april 2017.

> Mer informasjon om mellomoppgjøret 2017