Norsk Industri

Innhold

Får man sykepenger etter 67 år?

Fra 1. juli 2015 ble hovedregel at den ansatte har rett til å stå i jobben til de er 72 år. Imidlertid vil bedrifter kunne fastsette en aldersgrense på 70 år.

Problemet for de eldste arbeidstakerne, er at det ikke er gjort noe med regelverket for sykepenger. Det innebærer at arbeidstakere som velger å jobbe etter de er 67 år kan stå uten penger ved sykdom.

Ansatte mellom 67 og 70 år har rett til sykepenger hvis inntekten overstiger 2 G (to ganger grunnbeløpet). Denne aldersgruppen kan få sykepenger fra NAV i opptil 60 dager.

For ansatte mellom 67 og 70 år må bedriften dekke de 16 første dagene, på samme måte som den må gjøre for yngre ansatte.

Husk at arbeidsgiver ikke må forskuttere sykepenger utover folketrygdens 60 dager, da folketrygden kun refunderer inntil 60 dager.

Personer over 70 år har ikke rett til sykepenger verken fra arbeidsgiver eller fra NAV.

Motivet bak de begrensede rettighetene for ansatte over 67 henholdsvis 70 år, er at disse ansatte kan heve alderspensjon og leve av den.