Norsk Industri

Innhold

Spørsmål og svar

Her samler vi spørsmål og svar om arbeidsrett og tariff!

Siden er under utbygging - flere saker vil komme!

Lavtlønnstillegget

I nyhetene om lønnsoppgjøret 2017 mellom LO og NHO så fremkommer det at ble det enighet om et lavtlønnstillegg på kr 1,50 til ansatte med inntekt under 90 % av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Bedriften er bundet Industrioverenskomsten/VO-del. Skal vi foreta utbetaling av lavtlønnstillegget til alle ansatte som tjener under 90 % av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn?

14. mars 2017 ble NHO enige med både LO og YS i mellomoppgjørsforhandlingene for 2017.

Partene ble enige om et generelt tillegg på kr 0,50. I tillegg ble partene enige om et ytterligere tillegg på kr 1,50 til arbeidstakere omfattet av de bestemte overenskomstene som er omtalt i protokollene mellom LO og NHO, og mellom YS og NHO. Tillegget på kr 1,50 omtales som et såkalt lavtlønnstillegg.

De konkret angitte overenskomstene har en snittlønn på under 90 % av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Bedrifter som ikke er bundet av de nevnte overenskomstene omfattes ikke av lavtlønnstillegget. Industrioverenskomsten/VO-del er ikke del av de overenskomster som har krav på lavtlønnstillegget.

Det presiseres at oppgjøret ennå ikke er formelt vedtatt mellom organisasjonene. Svarfristen for oppgjøret er satt til 18. april 2017.

> Mer informasjon om mellomoppgjøret 2017

Får man sykepenger etter 67 år?

Fra 1. juli 2015 ble hovedregel at den ansatte har rett til å stå i jobben til de er 72 år. Imidlertid vil bedrifter kunne fastsette en aldersgrense på 70 år.

Problemet for de eldste arbeidstakerne, er at det ikke er gjort noe med regelverket for sykepenger. Det innebærer at arbeidstakere som velger å jobbe etter de er 67 år kan stå uten penger ved sykdom.

Ansatte mellom 67 og 70 år har rett til sykepenger hvis inntekten overstiger 2 G (to ganger grunnbeløpet). Denne aldersgruppen kan få sykepenger fra NAV i opptil 60 dager.

For ansatte mellom 67 og 70 år må bedriften dekke de 16 første dagene, på samme måte som den må gjøre for yngre ansatte.

Husk at arbeidsgiver ikke må forskuttere sykepenger utover folketrygdens 60 dager, da folketrygden kun refunderer inntil 60 dager.

Personer over 70 år har ikke rett til sykepenger verken fra arbeidsgiver eller fra NAV.

Motivet bak de begrensede rettighetene for ansatte over 67 henholdsvis 70 år, er at disse ansatte kan heve alderspensjon og leve av den.

  • Juridisk vakttelefon
  • Vi gir deg råd og veiledning i arbeidsgiverspørsmål. Åpningstiden er 08.00-16.00.