Norsk Industri

Innhold

Egenandel rettssaker

NHO stiller prosessfullmektig til disposisjon for medlemsbedriftene i rettstvister vedrørende stillingsvern og andre forhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker (ikke yrkesskadesaker).

Bedriftene belastes med en egenandel knyttet til tilsvar/anke og hovedforhandling kr. 22 000,- (gjelder fra 01.01.17). Dette dekker tilsvar og arbeidet frem til hovedforhandling. Samme egenandel gjelder for anke fra bedriftens side.

For hovedforhandling tilkommer egenandel på kr. 29 000,-. Samme gjelder for ankeforhandling i lagmannsrett og Høyesterett.

For rettsmøter tilkommer ytterligere egenandel på kr. 16 000,-

> Last ned oppdragsbekreftelse