Vi styrker advokatvaktordningen

Aktuelt, Nyhet, Jus, Lønn og tariff

Publisert

Norsk Industri får svært gode tilbakemeldinger fra medlemmene på arbeidsgivertjenestene våre. Nå styrker vi advokatvaktordningen vår, samtidig som vi har stort fokus på våre digitale tjenester.

I 2020 har spesielt gjennomføringen av lønnsoppgjøret og juridisk rådgivning i forbindelse med pandemien blitt fremhevet i tilbakemeldingene. Sistnevnte ser ut til å bli viktig også i år, og vi jobber hele tiden med å være oppdatert på regelverket og formidle dette til våre medlemmer. Samtidig ønsker medlemmene at Norsk Industri i tiden fremover forsterker de digitale tjenestene og selvbetjeningsfunksjonen. Både chatbotten vår, Arbinn og Lovdata er svært nyttige verktøy her, og vi satser på enda bedre saksflyt i tiden fremover. Med god hjelp av NHOs regionkontorer og NHOs arbeidsrettsavdeling er målet å få et sømløst medlemstilbud i 2021.

Advokatfullmektig Magnus Foldvik

Advokatfullmektig Magnus Dybendal Foldvik. Foto: Norsk Industri

Ny advokatfullmektig

4. januar startet vår nye advokatfullmektig Magnus Dybendal Foldvik. Han er nyutdannet jurist fra juridisk fakultet i Oslo, og har tidligere jobbet som stud.jur. på advokatvakten i Norsk Industri før han startet i Virke høsten 2020. Nå er han tilbake hos oss. Han skal jobbe med kollektiv og individuell arbeidsrett, problemstillinger knyttet til covid-19 og personvern, og være en ekstra støtte til advokatvakten.

– Jeg er glad for å være tilbake i Norsk Industri, og vil gjøre mitt ytterste for å gi medlemmene god hjelp og service, sier Magnus.