Norsk Industri

Gå til vår temaside om korona-situasjonen

Innhold

Vi hjelper deg!

Aktuelt, Nyhet, Jus, Lønn og tariff

Publisert

Ansatte i Norsk Industris juridiske avdeling.

Ansatte i Norsk Industris juridiske avdeling. Fv.: Terje Hovet, Tore M. Sellæg, Birgitte Stenberg Kravik, Preben Westh Christensen, Vibeke Lærum, Hans-Martin Møllhausen, Sunniva Berntsen, André Berka

Visste du at medlemmer i Norsk Industri får juridisk bistand innen individuell og kollektiv arbeidsrett som en del av medlemskontingenten?

Vi kan bistå våre medlemsbedrifter innenfor blant annet følgende områder:

 • Tariffavtaler - tolkning/tvisteløsning
 • Arbeidstid
 • Ferie
 • Permisjon
 • Oppsigelse
 • Avskjed
 • Permittering
 • Ansettelse
 • Omorganiserings- og nedbemanningsprosesser
 • Virksomhetsoverdragelser
 • Arbeidstakeroppfinnelser
 • Arbeidsavtaler
 • Konkurranseklausuler
 • Konfliktløsning
 • Likestilling og ikke-diskriminering
 • Utenlandske arbeidstakere
 • Arbeidspolitiske saker knyttet til lov og tariffavtaler på vegne av våre medlemsbedrifter
> Kontakt en av våre advokater
Vakttelefon

Du kan ta kontakt med oss på vår vakttelefonen, tlf. 23088888, eller du kan sende en e-post til advokat@norskindustri.no ved behov for bistand. Åpningstiden er hverdager kl. 08.00-16.00 (sommertid 15. juni - 14. august kl. 08.00-15.00).

- Ta gjerne kontakt ! Vi bistår våre medlemsbedrifter med arbeidsrettslige problemstillinger i form av generell rådgivning, i møter med arbeidstakerorganisasjoner og i forhandlingsmøter, sier André Berka, advokatfullmektig i Norsk Industri og en av de du møter på vakttelefonen.

Tvisteløsning for domstolene

NHOs advokattjenester er blant de største arbeidsrettslige fagmiljøer i landet. Våre advokater har bred prosedyreerfaring fra Arbeidsretten og alminnelige domstoler og prosederer jevnlig for Høyesterett.

Har du behov for prosedyrebistand?

> Les mer her

Veiledere og maler

På arbinn.no finner du svar på dine spørsmål om jus og HMS. Du kan laste ned sjekklister, skjemaer og veiledere. Du finner også maler for ansettelser, oppsigelser, drøftingsmøter med tillitsvalgte og annet.

> Gå til arbinn.no

Samarbeidsavtaler

Ved behov for juridisk bistand innen andre rettsområder, kan våre medlemsbedrifter benytte seg av våre samarbeidsavtaler.