Norsk Industri

Innhold

Tap i Arbeidsretten i likebehandlingssaken

Aktuelt, Nyhet, Jus

Publisert

Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri tapte mot LO og Fellesforbundet i Arbeidsretten.

Dommen var enstemmig og innebærer at Industrioverenskomsten må forstås slik at innleide arbeidstakere skal ha minst samme lønns- og arbeidsvilkår som de ansatte i innleiebedriften, slik arbeidsmiljølovens regler om likebehandling sier. Dette innebærer at bemanningsbedrifter som er bundet av Industrioverenskomsten, ikke vil kunne forholde seg kun til egen tariffavtale, slik som det ble åpnet for i en forskrift som kom i 2015.

– I Norsk Industri tar vi dommen til etterretning, sier organisasjonsdirektør Carla Botten-Verboven.