Norsk Industri

Innhold

Personvernkurs midt i blinken

Aktuelt, Nyhet, Jus, Lønn og tariff

Publisert

Advokat Vibeke Lærum i Norsk Industri og Annar Blakstvedt, HR-sjef i Smurfit Kappa Norpapp.

Advokat Vibeke Lærum i Norsk Industri og Annar Blakstvedt, HR-sjef i Smurfit Kappa Norpapp.

HR-sjef Annar Blakstvedt i Smurfit Kappa Norpapp var godt fornøyd etter å ha deltatt på Norsk Industris kurs om de nye personvernreglene som trer i kraft i mai 2018. I høst holdes to kurs til om dette temaet.

– Siden vi er den eneste norske bedriften i et stort internasjonalt konsern, var kurset til Norsk Industri midt i blinken for meg. Jeg meldte meg på for å få mer informasjon om den nye loven sett fra et norsk perspektiv. Kurset innfridde mine forventninger. Det ble presentert på en «folkelig» måte med stor delaktighet fra salen med mye spørsmål og eksempler, sier Blakstvedt.

Konsernet som Smurfit Kappa Norpapp er en del av startet tidlig i høst et prosjekt hvor de kartlegger alle prosesser der personopplysninger er lagret. Eksempler på prosesser kan være manuelle personalarkiv, tidsregistreringssystem, lønnssystemer, CRM-systemer osv. Innen hver prosess kartlegger de hva slags personopplysninger som lagres og til hvilket formål, hvem som har tilgang til de enkelte opplysninger og om de har sletteprosedyrer på plass når det ikke lenger er relevant å lagre disse data.

– Jeg fikk forståelse av viktigheten av å ha kontroll på de personopplysninger vi har om våre ansatte, kunder og leverandører, samt at vi kan dokumentere at vi har kontroll på dette dersom Datatilsynet en dag kommer på kontroll. Vi lærte at dersom det avdekkes avvik fra loven, vil man kunne bli ilagt sanksjoner i form av bøter, sier Blakstvedt.

– Jeg anbefaler kurset til alle ledere som ønsker å få et innblikk i hva som må til for at man skal kunne tilfredsstille den nye personvernloven, avslutter han.

Viktig med oppdatering

– Dette er et viktig tema for våre bedrifter. Bedrifter som ikke er på linje med regelverket må sørge for å bli compliant. Dette kurset gir deg en gjennomgang av de viktigste endringene. For eksempel øker størrelsen på bøter dramatisk, sier advokat Vibeke Lærum i Norsk Industri.

Kurset gir deg oversikt og kunnskap om de nye reglene, blant annet:

 • Virkning over et større geografisk område
 • Krav om "kompatibilitetstest"
 • Nye rettigheter til borgere
 • Større ansvar for bedriftene
 • Flere personvernombud
 • Klart språk og åpenhet
 • Samarbeid internasjonalt

I kursets del 2 får du lære mer om den nye veilederen om kontroll- og overvåking i arbeidslivet:

 • Hvor langt kan arbeidsgiver gå ved bakgrunnssjekk av arbeidstaker?
 • Hvilke regler gjelder for innsyn i epost?
 • Granskninger og arbeidsmiljøundersøkelser
 • Kontrolltiltak – hva kan arbeidsgiver gjøre ved mistanke om rus, tyveri fra arbeidsplassen eller lignende?
 • Advarsler og annen informasjon i personalmappe
 • Hvordan håndtere arbeidstakers bruk/misbruk av sosiale medier?