Ønsker innspill til arbeidet med innleieregelverket

Aktuelt, Nyhet, Jus, Lønn og tariff

Publisert

Mennesker i fabrikkområde

Foto: AdobeStock

NHO har mottatt brev fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet om departementets videre prosess og arbeid med innleieregelverket. I forbindelse med Norsk Industris arbeid ønsker vi innspill fra medlemsbedriftene.

Vi ønsker til punktene nevnt nedenfor, og ev. andre relevante forhold. Legg merke til ulike frister basert på når innspillene må sendes til departementet.

Innspill/tilbakemeldinger sendes til advokat@norskindustri.no.

Departementets videre arbeid omfatter blant annet følgende punkter:

  1. En veileder om bruk av innleie og entreprise. Departementet vil i samråd med partene utarbeide en praktisk og juridisk veileder for bruk av innleie og entreprise. Frist for innspill til Norsk Industri søndag 9. oktober.
  2. Behov og nærmere innretning av forskrift som åpner for innleie av spesialkompetanse. Frist for innspill til Norsk Industri tirsdag 6. september.
  3. Innretningen av overgangsregler. Frist for innspill til Norsk Industri tirsdag 6. september.
    1. Hjelpespørsmål: dersom lovforslaget skulle få flertall i stortinget, hvilket behov har din bedrift for overgangsordninger? Hva bør disse overgangsordningene inneholde? Er det spesielle forhold i din bedrift det bør tas hensyn til? Hvilken tilgang har din bedrift på arbeidskraft? Hvilke utfordringer vil din bedrift møte dersom lovforslaget iverksettes? Andre ting?

> Gå til lovproposisjonen (regjeringen.no)