Vilkår for bruk av Sam.bott

Bruker av chatboten skal ikke oppgi personopplysninger som kan knyttes til arbeidstaker eller bruker selv. Samtaler i chatboten i form av spørsmål og svar vil bli lagret for intern bruk i Norsk Industri og hos våre samarbeidspartnere Compendia og Boost. Ved lagring vil samtalen ikke knyttes til bedriften. Formålet med lagringen er at Norsk Industri ønsker å forbedre vår arbeidsgiverservice. Compendia og Boost bruker lagrede samtaler til å videreutvikle og forbedre chatboten, slik at Norsk Industri på sikt kan tilby våre medlemsbedrifter en forbedret chatbot. Norsk Industri behandler alle opplysninger konfidensielt og brukere av chatboten skal oppleve samme trygghet som ved annen skriftlig kommunikasjon med oss.

Har du spørsmål ta kontakt med advokatvakten på tlf. 23088888 eller advokat@norskindustri.no.