Norsk Industri

Innhold

Nye regler ved permittering i korona-tider

Aktuelt, Nyhet, Jus

Publisert

Advokat Hans Martin Møllhausen i Norsk Industri.

Norsk Industri får en rekke spørsmål om de ulike tiltakene som myndighetene har iverksatt. Et av spørsmålene som går igjen er knyttet til de nye reglene når det gjelder permittering. Vår advokat Hans Martin Møllhausen går her gjennom det nye regelverket.

Når bedriften ikke kan sysselsette arbeidstakeren på en økonomisk forsvarlig måte, og situasjonen er midlertidig, kan ansatte permitteres for en periode.

I videoen over får du svar på hvordan det nye regelverket er lagt opp.

Mer informasjon