Norsk Industri

Innhold

Nye bestemmelser om reise, kost og losji

Aktuelt, Nyhet, Jus, Lønn og tariff

Publisert

Tariffnemnda har i møter 11.-12. oktober 2018 behandlet spørsmålet om allmenngjøring av bestemmelsene om reise, kost og losji.

Nemnda vedtok å videreføre allmenngjøringen av alle forskriftene. Reise, kost og losji innenfor disse avtalene vil heretter gjelde kun innenfor Norges grenser, mens reiser til og fra utlandet skal dekkes etter hjemlandets regler.

Adm.  dir. Stein Lier-Hansen i Norsk Industri tar Tariffnemndas vedtak til etterretning.

- EØS-avtalen har tjent Norge godt siden 1994. Avtalen sikrer oss fri markedsadgang til det store, europeiske markedet. Denne adgangen forutsetter at alle medlemsland gjensidig respekterer det regel- og lovverk som styrer handelen mellom landene, sier han.

> Les mer her (nho.no)