Norsk Industri

Innhold

Norsk Industri positive til innleieforslag fra KrF

Aktuelt, Nyhet, Jus, Lønn og tariff

Publisert

Kristelig Folkeparti la 1. mars frem fire punkter som de mener kan skape mer ryddige forhold i arbeidslivet. Norsk Industri og NHO mener dette er gode kompromissforslag og er glade for at KrF avviser forbud.

- Vi er glade for at KrF avviser forbud mot innleie. Dette åpner opp for gode løsninger som styrker et velorganisert arbeidsliv. Sentrale temaer for industrien faller nå på plass, sier organisasjonsdirektør i Norsk Industri, Carla Botten-Verboven.

Og legger til: 

- Det er avgjørende for store deler av vår konkurranseutsatte industri å oppretthodle muligheten til tilgang på nok og riktig arbeidskraft gjennom innleie.

> Les mer her (nho.no)

> Les sak på krf.no