Norsk Industri

Innhold

NHO tar grep om innleie

Aktuelt, Nyhet, Jus, Lønn og tariff

Publisert

Adm. dir. Ole Erik Almlid, NHO. Foto: Moment Studio

Adm. dir. Ole Erik Almlid, NHO. Foto: Moment Studio

NHO-fellesskapet tar grep for at innleide skal få høyere stillingsprosent. – Ingen av oss kan løse dette alene, vi må samarbeide for å finne de gode løsningene, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

Ved nyttår trådte en ny regel om innholdet i en fast ansettelse i kraft, hvor bemanningsbedriftene skal tilby faste ansettelsesavtaler med en reell stillingsprosent. Som en konsekvens av lovendringen har det kommet frem at enkelt har fått kontrakter med stillingsbrøker ned til fem og ti prosent innen byggenæringen.

– Det er uakseptabelt med arbeidskontrakter på fem og ti prosent innen byggenæringen. At byggenæringen nå tar tak og vil bli bedre bestillere vil gjøre det lettere for bemanningsbedriftene å tilby stillinger med høyere stillingsbrøk. De trenger også forutsigbarhet for å kunne tilby gode kontrakter, sier Ole Erik Almlid, og understreker at fast ansettelse er hovedregelen i norsk arbeidsliv og både de som leier inn og de som leier ut arbeidskraft er opptatt av at stillingsprosentene er høyere.

Selv om byggenæringen er den næringen som har flest innlede, er også industrien avhengig av å kunne ta unna arbeidstopper og hyre inn ekstra hender og hoder når det trengs.

– Industrien er avhengig av å kunne ta unna arbeidstopper for å holde produksjonen i gang. Det er viktig for verdiskapingen og arbeidsplassene, men jeg kan ikke få understreket nok ganger viktigheten av at vi har et seriøst og godt arbeidsliv, sier Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.

> Les hele saken (nho.no)