Norsk Industri

Innhold

Lokale forhandlinger: God forberedelse er lønnsomt

Aktuelt, Nyhet, Jus, Lønn og tariff, Tariffoppgjøret

Publisert

Tarifforhandlingene er straks i gang. Spenningen er der. Når resultatet foreligger skal mange bedrifter sette seg ved bordet for lokale forhandlinger. Da er det godt å være forberedt. Derfor arrangerer Norsk Industri Arbeidsgiver 2018, 10. og 11. april.

- Arbeidsgiver-konferansen er særdeles nyttig for alle våre medlemmer som skal i gang med lokale forhandlinger etter det sentrale tariffoppgjøret. Vi analyserer oppgjøret, drøfter utfordringene og løsningene, og kommer med innspill til hvordan man skal gripe an de lokale forhandlingene. Jeg ser på Arbeidsgiver 2018 som en av våre viktigste konferanser, hvor det overordnede mål er å bevare og styrke industriens konkurranseevne fremover, sier Carla Botten-Verboven i Norsk Industri.

Ingrid Bjørdal, direktør for organisasjonsutvikling og compliance i Norsk Gjenvinning, er foredragsholder på Arbeidsgiver 2018.

Viktig med begrepsavklaringer

Ingrid Bjørdal, direktør for organisasjonsutvikling og compliance i Norsk Gjenvinning og en av innlederne på årets konferanse, mener det er mange begreper som ikke er godt nok forstått av både arbeidsgiver og arbeidstaker i forhandlinger, og som kan påvirke prosessen og resultatet av lokale forhandlinger.

- Gjennom mange år med deltakelse i lokale og sentrale forhandlinger, har jeg blant annet avdekket mange som ikke forstår hva overheng betyr og hva slags rolle overhenget har i forhandlingene. Det kan ha store konsekvenser for den økonomiske rammen i et lønnsoppgjør. I tillegg er det viktig at arbeidsgiversiden forbereder til lokale lønnsforhandlinger med gode og saklige argumenter knyttet til de fire kriterier og godt nok kjenner bakgrunnen for resultatet av den sentrale rammen, sier Bjørdal.

Hun har observert at i mange tilfeller er arbeidstakerorganisasjonen mer koordinert og samsnakket om sitt syn og argumenter enn det arbeidsgiversiden er.

- Jeg ser derfor en stor fordel for arbeidsgivere at vi er godt skodd og samsnakket før vi går i lokale forhandlinger. I Norsk Gjenvinning har jeg opplevd at lokale forhandlinger er mye mer konstruktive når selskapet har forberedt oss godt, har saklige og relevante argumenter og kan støtte opp med dokumentasjon og fakta, sier hun.

Forberedelser og koordinering

Hvorfor bør Norsk Industris medlemmer delta på Arbeidsgiver 2018?

- Jeg mener arbeidsgivere har mye å vinne på å være godt forberedt og lære fra fageksperter i Norsk Industri og fra andre medlemsbedrifter før lokale forhandlinger. Jo mer forberedt og koordinerte vi er fra arbeidsgiversiden, jo større sjanse er det for at vi i fellesskap oppnår et ansvarlig lønnsoppgjør innenfor en forsvarlig ramme.

På konferansen vil Bjørdal snakke om overheng, årslønnsvekst og forventninger til lokalt oppgjør – slik kommuniserer vi profesjonelt og samordnet.

Kun for medlemmer

Arbeidsgiver-konferansen er en lukket konferanse for Norsk Industris medlemmer, og vil gi bedriftene verdifull innsikt i hva som er bakgrunnen og innholdet i rammen, gi kunnskap om det økonomiske makrobildet i Norge og hos våre handelspartnere, gi nyttige argumenter til egne forhandlinger og være en anledning til utveksle erfaringer med andre medlemsbedrifter.

I tillegg til det faglige programmet er dette en god arena for å diskutere det årets lokale oppgjør på dag to av konferansen.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!