Norsk Industri

Innhold

Kurs i arbeidstid, skiftordninger og rotasjoner

Aktuelt, Jus, Lønn og tariff

Publisert

Mange henvender seg til oss med spørsmål om ulike arbeidstidsordninger, om reisetid regnes som fritid eller arbeidstid, og om rotasjonsordninger kan benyttes for innleid personell. Derfor setter vi opp kurs!

TID OG STED: 31. januar i Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, Oslo

- Grunnkurset dekker mange av disse spørsmålene, og vil være et godt verktøy videre i det daglige arbeidet, sier advokat Vibeke Lærum, som er en av kursholderne. 

På kurset får du blant annet vite mer om:

 • Norsk Industri og hvilke tjenester vi tilbyr
 • Kortfattet oversikt over lovens arbeidstidsregler, herunder regler om fritid og pauser
 • Hva er gjennomsnittsberegning av arbeidstid og hva er fordelene ved dette?
 • Reisen til arbeid – er det arbeidstid eller fritid?
 • Kort om grupper som er unntatt lovens arbeidstidsregler
 • Søndags- og nattarbeid, herunder regler for fritak fra nattarbeid
 • Forskjellen på skift, rotasjon og turnus
 • Gjennomgang av forskjellige skiftordninger; 2-skift, døgnkontinuerlig- og helkontinuerlig skift
 • Skiftarbeid og ferieavvikling
 • Skift og overtidsregistrering etter loven
 • Kortfattet oversikt over rotasjonsordninger hjemlet i Industrioverenskomsten
 • Hvordan går man fram for å få godkjent en rotasjonsordning?
 • Rotasjonsordninger og innleid personell

Har du spørsmål - kontakt en av kursholderne: