Norsk Industri

Innhold

Karanteneregler i korona-tid

Aktuelt, Nyhet, Jus, Lønn og tariff

Publisert

Advokat Terje Hovet i Norsk Industri.

Norsk Industri får mange henvendelser i disse tider. Mange spørsmål dreier seg om innreise og karantene-regler for utenlandske arbeidstakere. Her får du en gjennomgang av regelverket ved Norsk Industris advokat Terje Hovet.

OBS:

I videoen gjennomgår vi regelverket slik det var på tidspunktet 8. mai. Koronaregelverket er gjenstand for stadige endringer. Bedriftene må følge med på de til enhver tid gjeldende bestemmelser.

Følg med på regjeringen.no for oppdatert informasjon.

Hovedregelen er innreiseforbud og bortvisningsrett av utlendinger. Men det er noen viktige unntak, som blant annet gjelder EØS-borgere som er bosatt eller skal arbeide i Norge, herunder også utsendte arbeidstakere fra EØS. Det betyr at dersom en EØS-borger har et arbeidsforhold i Norge, så har denne rett til å komme inn i landet. Likevel er det noen regler knyttet til smittevern som gjelder. I videoen over får du svar på spørsmål knyttet til dette.