Innleie: – Et godt kompromiss fra regjeringen

Publisert

Regjeringen har lagt frem forslag til lovvedtak om endringer i regler om fast og midlertidig ansettelse og vilkår for bruk av innleie.

Lovendringene omhandler følgende hovedforhold:

  1. Innholdet i kravet til fast ansettelse innføres i loven
  2. Krav til arbeidsavtalens innhold utvides ved at hensynet til forutsigbarhet for når man skal utføre arbeid forsterkes
  3. Bemanningsforetak får adgang til å ansette midlertidig hvis det gjelder utleie til et "vikariat"
  4. Adgangen til å avtale utvidet innleie med tillitsvalgte

- Dette er et godt kompromiss som nå er viktig å få på plass, sier organisasjonsdirektør Carla Botten-Verboven i Norsk Industri.

> Les mer (nho.no)