Norsk Industri

Innhold

Hva innebærer egentlig de nye personvernreglene?

Aktuelt, Nyhet, Jus

Publisert

Advokatene Vibeke Lærum og Sunniva Berntsen er kursholdere på kursene om det nye personvernregelverket.

Advokatene Vibeke Lærum og Sunniva Berntsen er kursholdere på kursene om det nye personvernregelverket.

Våren 2018 innføres nye regler for behandling av personopplysninger i EU-/EØS-området. Vet du hvilke regler som gjelder for deg som arbeidsgiver?

I løpet av høsten arrangerer Norsk Industri tre kurs om de nye reglene.

– Dette er et viktig tema for våre bedrifter. Bedrifter som ikke er på linje med regelverket må sørge for å bli compliant. Dette kurset gir deg en gjennomgang av de viktigste endringene. For eksempel øker størrelsen på bøter dramatisk, sier advokat Vibeke Lærum i Norsk Industri. Sammen med advokat Sunniva Berntsen holder hun disse kursene.

Informasjon fra Datatilsynet

På kurset 12. september kommer også avdelingsdirektør i Datatilsynet Helge Veum innom. Han har det overordnede og faglige ansvaret for Datatilsynets tilsynsarbeid. Han har også ansvaret for det systematiske arbeidet med informasjonssikkerhet og for interne IT-driftsoppgaver.

– Vi er veldig glade for at Datatilsynet tar turen innom denne dagen. Det viser hvor viktig det er å være oppdatert, sier Lærum.