Norsk Industri

Innhold

Høyesterett: Når er reisetid arbeidstid?

Aktuelt, Nyhet, Jus, Lønn og tariff

Publisert

Reisetid til og fra jobb regnes ikke som arbeidstid, slår Høyesterett fast. Men hvis en arbeidstaker må møte et annet sted enn på sitt faste arbeidssted, kan reisetiden etter en nærmere konkret vurdering anses som arbeidstid.

Høyesterett har dermed gjort det klart at det ikke er noen automatikk i at reise er arbeidstid. Dette er viktig for NHOs medlemsbedrifter, og betyr at det må gjøres en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle.

Mandag 4. juni konkluderte Høyesterett med at tidligere rettspraksis om reise til og fra alminnelig arbeidsted, ikke er endret og at slike reiser som hovedregel ikke er arbeidstid (jf. Kårstø-dommen). Dette er en nyttig og viktig presisering – tiden man benytter for å komme til og fra jobb, er fortsatt fritid.

> Les mer om dommen