Norsk Industri

Innhold

Gjør bedriften klar for sterkere personvern

Aktuelt, Lønn og tariff

Publisert

Alle bedrifter vil bli berørt av den nye personvernforordningen som trer i kraft 25. mai 2018. Vær forberedt - Norsk Industri holder kurs om temaet.

Hensikten med EU-forordningen er å styrke og harmonisere personvernet ved behandling av personopplysninger i EU/EØS-området.

Innføringen i Norge forutsetter lovendringer. Forslag til slike endringer er så langt ikke kommet.

NHO og NHOs lands- og bransjeforeninger forbereder seg nå på å kunne hjelpe bedrifter med tips og råd. Ikke minst på nettsiden Arbinn, der NHO-fellesskapet har samlet mye av sitt medlemstilbud, vil det utover høsten komme hjelp og veiledning til hvordan bedriftene skal forholde seg til de nye personvernreglene. 

Norsk Industri holder kurs om personvern i arbeidslivet:

> 12. september i Oslo

> 21. november på Gardermoen

NHOs Personvernkonferanse

13. november holder NHO, i tett dialog med Datatilsynet, en egen konferanse om personvern. Programmet er ennå ikke helt klart, men hold gjerne av dagen allerede nå.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne!