Norsk Industri

Innhold

Personvern og GDPR

Aktuelt, Jus, Lønn og tariff

Publisert

Den teknologiske utviklingen har skapt nye utfordringer for personvernet. GDPR-forordningen ble blant annet til som et mottiltak og et vern av individets rett til privatliv. Dette får konsekvenser for din bedrift - vi holder kurs 21. november.

I lys av avsløringer av amerikanske myndigheters ulovlige overvåking av nettaktivitet, samt internasjonale selskapers registering av personopplysninger basert på privatpersoners aktivitet på internett, våknet Europa. 

GDPR-forordningen vil gjelde i hele EU/EØS fra mai 2018, og får konsekvenser for alle bedrifter. Som arbeidsgiver behandler man en rekke personopplysninger om de ansatte, hvorav noe lagres i personalmapper. Mange bedrifter benytter i tillegg kontrolltiltak som tidsregistrering og  adgangskontroll, og har kanskje hatt saker om innsyn i epost.

- Her er det mange fallgruver, og når GDPR-forordningen trer i kraft risikerer bedriftene høye bøter ved brudd på regelverket. Vi anbefaler derfor bedriftene å delta på kurs i personvern 21. november. Kurset gjør deg oppdatert på GDPR-forordningen, og hva bedriften må gjøre for å bli compliant med det nye regelverket", sier advokat Vibeke Lærum.

Meld deg på kurset PERSONVERN I ARBEIDSLIVET 
21. november, Gardermoen

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!