Norsk Industri

Innhold

GDPR og deg

Aktuelt, Nyhet, Jus, Lønn og tariff

Publisert

Ansatte på et kontor blir overvåket av et kamera

FOTO: AdobeStock

Den nye personvernloven – som gjør GDPR gjeldende i Norge – trådte i kraft 20. juli. Det nye regelverket får betydning for din bedrift. Hvordan var det nå med disse reglene igjen?

Den teknologiske utviklingen har skapt nye utfordringer for personvernet. I lys av amerikanske myndigheters ulovlige overvåking av privatpersoner, samt internasjonale selskapers registering av individers nettaktivitet, våknet Europa. GDPR-forordningen ble blant annet til som et mottiltak og et vern av individets rett til privatliv.

Ikke glem de ansattes personvern

EUs forordning for personvern – GDPR – blir norsk lov i 2018. Dette får konsekvenser for alle bedrifter. Som arbeidsgiver behandler man en rekke personopplysninger om de ansatte. Ved rekruttering mottar bedriften søknader og etter ansettelse lagres personopplysninger i fysiske eller elektroniske personalmapper. Mange bedrifter benytter i tillegg kontrolltiltak som tidsregistrering og adgangskontroll, og har kanskje hatt saker om innsyn i epost. Gjennom hele ansettelsesforholdet vil altså alle arbeidsgivere registrere og behandle personopplysninger om sine ansatte.

- Personvern har kommet for å bli, og for å unngå fallgruver må arbeidsgivere begynne å tenke personvern i alle prosesser. Vi anbefaler våre bedrifter å sette seg godt inn i regelverket, da brudd på reglene kan få store konsekvenser, f.eks. i form av bøter, sier advokat Vibeke Lærum.

Er du medlem i Norsk Industri er du velkommen til å ta kontakt dersom du har spørsmål.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne!