ESA: Regjeringen ber om mer tid før endelig svar

Publisert

Norsk Industri tar til etterretning at regjeringen trenger mer tid på å besvare ESAs kritikk av den delvise allmenngjøringen av Industrioverenskomstens bestemmelser knyttet til reise, kost og losji.

Det var i høst at ESA åpnet formell sak mot Norge, knyttet til det overvåkingsorganet mener er et norsk brudd på EØS-avtalen.

Nå har regjeringen sendt brev til ESA og varslet at man trenger mer tid på å besvare kritikken fra ESA.

Stein Lier-Hansen, adm. dir. i Norsk Industri, sier:

– Tidlig i januar var jeg tydelig på at regjeringen nå ikke har annet å gjøre enn å rette opp de lovbestemmelser og forskrifter som er i konflikt med EØS-avtalen. Jeg fortolker regjeringen dithen at den er innstilt på det, men at den foretrekker en fremdrift der arbeidslivets parter tar en ikke ubetydelig rolle.

Lier-Hansen sier at partene i arbeidslivet – Fellesforbundet og Norsk Industri – er i dialog om denne saken. Men en avklaring oss imellom kan ikke finne sted før i 2018, noe regjeringen opplyser om i sitt svarbrev til ESA.

> Les regjeringens brev til ESA (norsk versjon)

> Les regjeringens brev til ESA (engelsk versjon)

> Les Norsk Industris brev til regjeringen