Norsk Industri

Innhold

ESA fastholder at RKL ikke kan allmenngjøres

Aktuelt, Nyhet, Jus, Lønn og tariff

Publisert

I et brev til Arbeidsdepartementet datert 27. september 2018, fastholder ESA at utgiftsdekning til reise, kost og losji (RKL) ikke kan allmenngjøres.

ESA går faktisk så langt at man fastslår at endringene i utsendingsdirektivet "only reinforces the Authority's position in the case".

Stein Lier-Hansen, adm. dir. i Norsk Industri, er meget godt fornøyd med avklaringen fra ESA i denne viktige saken.

– Tariffnemnda møtes for å avgjøre saken denne uken. Nå har norske myndigheter på nytt fått tydelig beskjed fra ESA om at Norges allmenngjøring av reise, kost og losji IKKE er i samsvar med EØS-retten. Vi legger til grunn at Tariffnemnda – når den skal behandle begjæringene om fortsatt allmenngjøring 11.-12. oktober, merker seg dette og justerer sin posisjon deretter. Det forteller adskillig at ESA i brevet til norske myndigheter faktisk tilbyr seg å veilede Tariffnemnda, dersom det skulle være behov for det, påpeker Lier-Hansen.

> Les svaret fra ESA