Norsk Industri

Innhold

Endelig punktum for saken om reise, kost og losji

Aktuelt, Nyhet, Jus, Lønn og tariff

Publisert

Arbeid pågår

Foto: Trelleborg

ESA har meddelt at de ikke vil forfølge saken knyttet til reise, kost og losji mot Norge videre.

– Vi er glade for at en langvarig og vanskelig sak nå er avsluttet av ESA, sier Stein Lier-Hansen, adm. dir. i Norsk Industri.

Etter at Tariffnemnda i oktober vedtok å endre allmenngjøringsforskriftens bestemmelser om RKL, i tråd med det reviderte EU-direktivet som først trer i kraft i 2020, mener ESA at Norge nå har ordnet opp. Overvåkingsorganets oppfatning er at det ikke lenger er grunn til å forfølge saken videre, på tross av at ESA tidligere mente at norske allmenngjorte bestemmelser om reise, kost og losji var EØS-stridige.

Lier-Hansen er glad for at ESA med dette har avsluttet en vanskelig og betent sak.

– I realiteten betyr nemndas avgjørelse at reiser i Norge dekkes, mens hjemreiser til et annet land ikke dekkes.

Han har forståelse for at saken har vært krevende for fagbevegelsen, men håper at partene nå sammen kan jobbe for å sikre et fortsatt trygt og seriøst arbeidsliv, til beste for så vel arbeidstakere som arbeidsgivere.

– Jeg er sikker på at vi fortsatt kan bruke trepartssamarbeidet for å løse utfordringer innenfor arbeidslivsområdet, og sammen finne frem til gode balansepunkter mellom vern og fleksibilitet. Dette handler dypest sett om å finne løsninger som begge parter kan leve med over tid, sier han.

Tariffnemndas vedtak i denne saken bygger på en modell som tariffpartene har klart å bli enige om i fellesskap. Og denne modellen bekreftes nå å være i tråd med EØS-retten.