Norsk Industri

Innhold

Arbeidsgivere og arbeidstakere hand i hand om partssamarbeid

Områdeleder Asle Reime i Industri Energi og advokat Vibeke Lærum i Norsk Industri

Områdeleder Asle Reime i Industri Energi og advokat Vibeke Lærum i Norsk Industri. Foto: Trond Elstad, Indutri Energi

Sammen med Industri Energi har Norsk Industri arrangert en felles samarbeidskonferanse med fokus på partssamarbeidet.

- Dette er første gang bedriftene våre deltok og vi hadde en flott samling med fokus på partssamarbeid mellom lokale parter, sier advokat Vibeke Lærum i Norsk Industri.

Det var bedrifter bundet av overenskomsten for vaskerier og renserier, glass og keramisk industri, farmasøytisk industri, kjemisk teknisk overenskomst og møbeloverenskomsten som var invitert til samlingen.

Les hele saken på www.industrienergi.no