Norsk Industri

Innhold

– Et godt kompromiss

Aktuelt, Nyhet, Jus

Publisert

Representanter fra NHO, NHO Service og Handel, BNL og Norsk Industri.

Representanter fra NHO, NHO Service og Handel, BNL og Norsk Industri.

Norsk Industri mener at lovforslaget til endringer i arbeidsmiljøloven, som dreier seg om fast og midlertidig ansettelse og innleie fra bemanningsforetak, er et godt kompromiss.

24. april deltok Norsk Industri på høring på Stortinget om det nye lovforslaget.

– Slik vi ser det ivaretar de foreslåtte endringene industriens behov for å fortsatt kunne benytte innleid personell fra bemanningsforetak. Lovforslaget gir bedriftene den fleksibiliteten som er nødvendig for å konkurrere internasjonalt, sier organisasjonsdirektør Carla Botten-Verboven i Norsk Industri.

Bemanningsbransjen er viktig for industrien

Våre industribedriften opplever en intens konkurranse om oppdrag fra utenlandske bedrifter. De norske fortrinnene er blant annet høy kompetanse og produktivitet, men dette er ikke nok. Vi er også avhengig av tilgang på personell. Bemanningsforetakene er nødvendige ressursleverandører som skaffer nødvendig kompetent ekstrapersonell på det sted og tidspunkt hvor prosjektene skal gjennomføres.

Direkte og indirekte begrensninger for bruk av bemanningsforetak vil gjøre det vanskeligere for norske bedrifter å konkurrere mot utlandet. Dette gjelder blant annet mange viktige hjørnesteinsbedrifter på kysten fra Agder til Møre.

> Om saken

> Se opptak av høringen

> Les vårt høringsinnspill