Norsk Industri > Bransjer > Gjenvinning

Gjenvinning

Norsk Industris bransje for gjenvinning består av bedrifter som tilbyr løsninger innen gjenvinning, renovasjon, vedlikehold og andre miljøtjenester.

Fakta om gjenvinningsindustrien Avfalls- og gjenvinningspolitikk EUs avfalls- og gjenvinningspolitikk Medlemmer

Aktuelle saker

Nullvekst i industrien, oljeklyngen sliter
Konjunkturrapport 2016

Nullvekst i industrien, oljeklyngen sliter

Industrien i Norge får null i omsetningsvekst i 2016, målt mot fjoråret. Oljerelatert industri rapporterer om en omsetningssvikt på seks prosent, mens fastlandsindustrien vokser med tre prosent. Det viser Norsk Industris Konjunkturrapport for 2016, som ble presentert torsdag 28. januar.

Seminar om farlig avfall 31. mai
Behandlingsanlegg

Seminar om farlig avfall 31. mai

Miljødirektoratet, Norsk Industri og Norsk forening for farlig avfall arrangerer seminar for farlig avfallsanlegg med tillatelse fra Miljødirektoratet.

Anniken Hauglie til Arbeidsgiver 2016
Medlemskonferanse

Anniken Hauglie til Arbeidsgiver 2016

Norsk Industri er svært glade for at vår nye arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie har takket ja til å delta på konferansen Arbeidsgiver 2016.

Klimagevinst av resirkulering

Klimagevinst av resirkulering

En rapport fra Nordisk Råd dokumenterer positiv klimaeffekt av å resirkulere avfall. Nå er det laget et enkelt sammendrag av rapporten.

Hold av dato for Arbeidsgiver 2016!
Medlemskonferanse

Hold av dato for Arbeidsgiver 2016!

11.-12. april går Arbeidsgiver 2016 av stabelen! Konferansen Arbeidsgiver 2016 er kun tilgjengelig for medlemmer i Norsk Industri, og gir deg som medlem de beste forutsetningene for et bærekraftig lokalt lønnsoppgjør.

Nytt nasjonalt gjenvinningsmål
Statsbudsjettet 2016

Nytt nasjonalt gjenvinningsmål

Regjeringen foreslår å slå sammen tidligere miljømål til ett nasjonalt avfalls- og gjenvinningsmål.

Miniseminar om anskaffelser

Miniseminar om anskaffelser

11. november arrangerer Norsk Industri, Avfall Norge og Direktoratet for IKT og forvaltning et felles miniseminar om offentlige anskaffelser på avfallsområdet.

– Fjern maskinskatten!

– Fjern maskinskatten!

Norsk Industri støtter Finansdepartementet forslag til endring i regelverket for eiendomsskatt på arbeidende kapital som maskiner og produksjonsutstyr.

Mer konkurranse gir bedre avfallsutnyttelse
Arendalsuka

Mer konkurranse gir bedre avfallsutnyttelse

Konkurransetilsynet mottar klager fra private aktører på grunn av urettferdig konkurransehåndtering. Det må bli en slutt på at kommunale avfallsbedrifter med monopolrettigheter også kan drive utstrakt kommersiell næringsvirksomhet mener Norsk Industri.

Velkommen til industrikonferanse i Bodø!
Industri2015 - 23.-24. september

Velkommen til industrikonferanse i Bodø!

Det er ikke lenge igjen til Industri2015 går av stabelen i Bodø! Et av årets store trekkplastre er tidligere svensk statsminister og utenriksminister Carl Bildt.

Årets seniorinitiativ
Meld på din kandidat!

Årets seniorinitiativ

Hvert år deler Senter for seniorpolitikk ut prisen ”Årets seniorinitiativ”. Vi i Norsk Industri håper selvfølgelig at en av våre dyktige medlemsbedrifter skal få denne prisen, og oppfordrer derfor til å melde på din bedrift! Fristen er 16. september.

Mer avfall etter statistikkutvidelse

Mer avfall etter statistikkutvidelse

Avfallsmengden i Norge økte med 5 prosent fra 2012 til 2013. Økningen skyldes at SSB har fått flere datakilder, og at flere avfallsstrømmer er inkludert i statistikken.

Gjennomslag for unntak fra likebehandling

Gjennomslag for unntak fra likebehandling

Arbeids- og sosialdepartementet vedtok 6. juli 2015 en forskrift om unntak fra likebehandling for tariffbundne utleiebedrifter. Unntaket innebærer at utleiebedrifter som har tariffavtale i egen bedrift ikke lenger trenger å følge regler om likebehandling.

Nytt regelverk for offentlige anskaffelser

Nytt regelverk for offentlige anskaffelser

Det nye regelverket for offentlige anskaffelser blir gjennomført i løpet av første halvår 2016. Nærings- og fiskeridepartementet har likevel valgt å gjennomføre noen nye bestemmelser i det nasjonale regelverket i løpet av sommeren 2015.

Viktig å vite om nye aldersgrenser

Viktig å vite om nye aldersgrenser

Arbeidsmiljølovens bestemmelser om aldersgrenser blir endret med virkning fra 1. juli 2015. De nye reglene innebærer endringer det er viktig for bedriftene å være klare over.

Fakta om avvikling av enerett
Håndtering av husholdningsavfall

Fakta om avvikling av enerett

KS-bedrift hevder at Norsk Industri og private avfallsaktører vil "tvangsprivatisere" husholdningsavfallet i Norge. Dette er ikke riktig.

Nytt system for elektronisk deklarering av farlig avfall

Nytt system for elektronisk deklarering av farlig avfall

Avfallsdeklarering.no er det nye systemet for elektronisk deklarering av farlig avfall og radioaktivt avfall. Systemet er nå åpent for bruk for alle som skal deklarere farlig avfall og radioaktivt avfall, og for mottakere av deklarert avfall.

Kunnskap er den nye oljen
Industrikonferansen 2015

Kunnskap er den nye oljen

På Industrikonferansen 2015 fikk deltagerne blant annet høre statsminister Erna Solberg og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre snakke om fremtidens grønne Norge.

Tiltak for sikker godstransport

Tiltak for sikker godstransport

Samferdselsdepartementet inviterte til et møte om hvordan næringslivet selv kan bidra til en sikker godstransport. Samferdelsminister Ketil Solvik-Olsen mener det er betryggende å kunne spille på lag med næringslivet for å gjøre veiene tryggere.

Nyttig medlemskonferanse
Arbeidsgiver 2015

Nyttig medlemskonferanse

13. og 14. april 2015 ble Norsk Industris Arbeidsgiverkonferanse arrangert for andre gang. Over 120 deltagere var samlet på Radisson Blu Scandinavia Hotel i Oslo for å høre om og diskutere blant annet lønnsoppgjøret og arbeidsmiljøloven.

Ny europeisk gjenvinningsstatistikk

Ny europeisk gjenvinningsstatistikk

I overkant av 40 % av alt husholdningsavfall, og tilsvarende næringsavfall, i EU resirkuleres. I Tyskland resirkuleres eller komposteres 64 % av avfallet.

Lærlingen – en viktig ressurs
Bli lærebedrift!

Lærlingen – en viktig ressurs

Uten flere dyktige fagarbeidere stanser Norge. Derfor må fag- og yrkesopplæringen styrkes, og flere bedrifter både i det private næringsliv, stat og kommune må kunne tilby lærlingplasser. Norsk Industri oppfordrer alle våre medlemsbedrifter til å bli med på Lærlingløftet og bli lærebedrift!

Deponiaksjonen 2014 er avsluttet

Deponiaksjonen 2014 er avsluttet

Miljødirektoratet har publisert resultater fra kontroll av 90 avfallsdeponier. Resultatene viser forbedringer, men mottakskontroll og internkontroll er fortsatt tema bransjen må jobbe med.

Ny rapport om brannforebygging

Ny rapport om brannforebygging

På oppdrag fra Norsk Industri har Sweco Norge utarbeidet en rapport om brannforebyggende tiltak på avfalls- og gjenvinningsanlegg.

Stor interesse for HMS-kurs
Lansering av nytt e-læringskurs i hms

Stor interesse for HMS-kurs

Mandag 9. februar lanserte vi vårt nye HMS Grunnkurs arbeidsmiljø foran en fullsatt sal.

Posten valgte Norsk Industri
Blir leverandør av nettbaserte fagbrev i logistikk

Posten valgte Norsk Industri

Posten valgte Norsk Industri som leverandør av nettbasert fagbrev i logistikk.

Mange fordeler med Norsk Industri

Mange fordeler med Norsk Industri

Som medlem i Norsk Industri har du tilgang til en rekke medlemsfordeler. Benytt deg av dem; både rådgivning, juridisk kompetanse, kurs, konferanser og utdanninger, og gunstige økonomiske medlemsfordeler.

Ny rapport om avvikling av avfallsmonopol

Ny rapport om avvikling av avfallsmonopol

Norsk Industri og Maskinentreprenørenes forbund (MEF) slipper en ny rapport fra Oslo Economics om samfunnsøkonomiske konsekvenser av å avvikle kommunenes monopol på behandling av husholdningsavfall.