Norsk Industri > Bransjer > Gjenvinning

Gjenvinning

Norsk Industris bransje for gjenvinning består av bedrifter som tilbyr løsninger innen gjenvinning, renovasjon, vedlikehold og andre miljøtjenester.

Fakta om gjenvinningsindustrien Avfalls- og gjenvinningspolitikk EUs avfalls- og gjenvinningspolitikk Medlemmer

Aktuelle saker

Miniseminar om anskaffelser

Miniseminar om anskaffelser

11. november arrangerer Norsk Industri, Avfall Norge og Direktoratet for IKT og forvaltning et felles miniseminar om offentlige anskaffelser på avfallsområdet.

– Fjern maskinskatten!

– Fjern maskinskatten!

Norsk Industri støtter Finansdepartementet forslag til endring i regelverket for eiendomsskatt på arbeidende kapital som maskiner og produksjonsutstyr.

Mer konkurranse gir bedre avfallsutnyttelse
Arendalsuka

Mer konkurranse gir bedre avfallsutnyttelse

Konkurransetilsynet mottar klager fra private aktører på grunn av urettferdig konkurransehåndtering. Det må bli en slutt på at kommunale avfallsbedrifter med monopolrettigheter også kan drive utstrakt kommersiell næringsvirksomhet mener Norsk Industri.

Velkommen til industrikonferanse i Bodø!
Industri2015 - 23.-24. september

Velkommen til industrikonferanse i Bodø!

Det er ikke lenge igjen til Industri2015 går av stabelen i Bodø! Et av årets store trekkplastre er tidligere svensk statsminister og utenriksminister Carl Bildt.

Årets seniorinitiativ
Meld på din kandidat!

Årets seniorinitiativ

Hvert år deler Senter for seniorpolitikk ut prisen ”Årets seniorinitiativ”. Vi i Norsk Industri håper selvfølgelig at en av våre dyktige medlemsbedrifter skal få denne prisen, og oppfordrer derfor til å melde på din bedrift! Fristen er 16. september.

Norsk Industris program under Arendalsuka
13.-18. august

Norsk Industris program under Arendalsuka

Morgenstund har gull i munn tenker vi, og inviterer hver morgen til gratis frokost under Arendalsuka. Sammen med ulike samarbeidspartnere serverer vi varierende tema til frokostmøtene.

Mer avfall etter statistikkutvidelse

Mer avfall etter statistikkutvidelse

Avfallsmengden i Norge økte med 5 prosent fra 2012 til 2013. Økningen skyldes at SSB har fått flere datakilder, og at flere avfallsstrømmer er inkludert i statistikken.

Revisjon av betingelser for transport i Norge
NSAB 2015

Revisjon av betingelser for transport i Norge

Vareeierne i Norge har gjennom representanter fra Norsk Industri og NHO gjennomført forhandlinger med NHO Logistikk og Transport og deres nordiske søsterorganisasjoner for å revidere de alminnelige bestemmelsene for godstransport – NSAB. Nå foreligger et utkast til avtale med speditørene.

Gjennomslag for unntak fra likebehandling

Gjennomslag for unntak fra likebehandling

Arbeids- og sosialdepartementet vedtok 6. juli 2015 en forskrift om unntak fra likebehandling for tariffbundne utleiebedrifter. Unntaket innebærer at utleiebedrifter som har tariffavtale i egen bedrift ikke lenger trenger å følge regler om likebehandling.

Nytt regelverk for offentlige anskaffelser

Nytt regelverk for offentlige anskaffelser

Det nye regelverket for offentlige anskaffelser blir gjennomført i løpet av første halvår 2016. Nærings- og fiskeridepartementet har likevel valgt å gjennomføre noen nye bestemmelser i det nasjonale regelverket i løpet av sommeren 2015.

Viktige BIA-datoer for høsten
brukerstyrt innovasjonsarena

Viktige BIA-datoer for høsten

BIA lyser ut 430 millioner kroner til innovasjonsprosjekter i næringslivet. Utlysningen er en del av de 900 millionene Forskningsrådet lyser ut til Innovasjonsprosjekter i næringslivet. Søknadsfristen er 14. oktober 2015. 

Viktig å vite om nye aldersgrenser

Viktig å vite om nye aldersgrenser

Arbeidsmiljølovens bestemmelser om aldersgrenser blir endret med virkning fra 1. juli 2015. De nye reglene innebærer endringer det er viktig for bedriftene å være klare over.

Fakta om avvikling av enerett
Håndtering av husholdningsavfall

Fakta om avvikling av enerett

KS-bedrift hevder at Norsk Industri og private avfallsaktører vil "tvangsprivatisere" husholdningsavfallet i Norge. Dette er ikke riktig.

Nytt system for elektronisk deklarering av farlig avfall

Nytt system for elektronisk deklarering av farlig avfall

Avfallsdeklarering.no er det nye systemet for elektronisk deklarering av farlig avfall og radioaktivt avfall. Systemet er nå åpent for bruk for alle som skal deklarere farlig avfall og radioaktivt avfall, og for mottakere av deklarert avfall.

Kunnskap er den nye oljen
Industrikonferansen 2015

Kunnskap er den nye oljen

På Industrikonferansen 2015 fikk deltagerne blant annet høre statsminister Erna Solberg og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre snakke om fremtidens grønne Norge.

Tiltak for sikker godstransport

Tiltak for sikker godstransport

Samferdselsdepartementet inviterte til et møte om hvordan næringslivet selv kan bidra til en sikker godstransport. Samferdelsminister Ketil Solvik-Olsen mener det er betryggende å kunne spille på lag med næringslivet for å gjøre veiene tryggere.

Nyttig medlemskonferanse
Arbeidsgiver 2015

Nyttig medlemskonferanse

13. og 14. april 2015 ble Norsk Industris Arbeidsgiverkonferanse arrangert for andre gang. Over 120 deltagere var samlet på Radisson Blu Scandinavia Hotel i Oslo for å høre om og diskutere blant annet lønnsoppgjøret og arbeidsmiljøloven.

Ny europeisk gjenvinningsstatistikk

Ny europeisk gjenvinningsstatistikk

I overkant av 40 % av alt husholdningsavfall, og tilsvarende næringsavfall, i EU resirkuleres. I Tyskland resirkuleres eller komposteres 64 % av avfallet.

Lærlingen – en viktig ressurs
Bli lærebedrift!

Lærlingen – en viktig ressurs

Uten flere dyktige fagarbeidere stanser Norge. Derfor må fag- og yrkesopplæringen styrkes, og flere bedrifter både i det private næringsliv, stat og kommune må kunne tilby lærlingplasser. Norsk Industri oppfordrer alle våre medlemsbedrifter til å bli med på Lærlingløftet og bli lærebedrift!

Deponiaksjonen 2014 er avsluttet

Deponiaksjonen 2014 er avsluttet

Miljødirektoratet har publisert resultater fra kontroll av 90 avfallsdeponier. Resultatene viser forbedringer, men mottakskontroll og internkontroll er fortsatt tema bransjen må jobbe med.

Ny rapport om brannforebygging

Ny rapport om brannforebygging

På oppdrag fra Norsk Industri har Sweco Norge utarbeidet en rapport om brannforebyggende tiltak på avfalls- og gjenvinningsanlegg.

Stor interesse for HMS-kurs
Lansering av nytt e-læringskurs i hms

Stor interesse for HMS-kurs

Mandag 9. februar lanserte vi vårt nye HMS Grunnkurs arbeidsmiljø foran en fullsatt sal.

HMS-kurs i ny drakt
Nytt e-læringskurs i hms

HMS-kurs i ny drakt

Norsk Industri har gjennom flere år levert fullstendige HMS-kurs. Sammen med Statoil har vi blant annet levert en nettbasert del av denne HMS-opplæringen. Nå er tiden moden for en helt ny versjon.

Ny plukkanalyse for byggavfall

Ny plukkanalyse for byggavfall

På oppdrag fra NHP-nettverket har Hjellnes Consult utført en plukkanalyse av restavfallet fra byggeprosjekter. Analysen viser mye resirkulerbart materiale i restavfallet.

Samrøre i kommunale avfallskonsern
Kronikk

Samrøre i kommunale avfallskonsern

I en kronikk i Dagens Næringsliv 27. januar skriver Stein Lier-Hansen at sammenblanding av monopol og forretningsdrift i konsernmodeller gir kommunale avfallsselskap konkurransefortrinn overfor private bedrifter. Dette samrøret er ikke akseptabelt og må opphøre.

Vil sortere ut resirkulerbart avfall

Vil sortere ut resirkulerbart avfall

Norsk Industri, Avfall Norge, Miljøstiftelsen Bellona og Norges Naturvernforbund ber Klima- og miljøministeren om å innføre et krav til at resirkulerbart avfall skal sorteres ut før energiutnyttelse av restavfall.

- Vi kaller det oppsirkulering

- Vi kaller det oppsirkulering

Brukte sykkelslanger og redningsdrakter fra Hansen Protection får nytt liv når de gjenoppstår som stilige sekker og bager.

Mengdene farlig avfall øker

Mengdene farlig avfall øker

Det ble levert inn i underkant av 1,3 millioner tonn farlig avfall til godkjent behandling i 2013. Dette er en økning på 6 % fra året før.

La markedet løse det

La markedet løse det

En markedsbasert tilnærming og like konkurransevilkår er det som skal til for å få til stadig bedre utnyttelse av ressursene i avfall.

Nye og oppdaterte maler og veiledere

Nye og oppdaterte maler og veiledere

Advokatene i NHO-fellesskapet har i den senere tid laget mange nye maler og veiledere som er av stor nytte for bedriftene i utøvelsen av arbeidsgiverrollen. Disse er selvfølgelig tilgjengelige for deg som medlem i Norsk Industri.

Reagerer kraftig mot avgift
STATSBUDSJETTET 2015

Reagerer kraftig mot avgift

Regjeringen foreslår å fjerne dagens avgiftsfritak for bruk av spillolje som energikilde. Norsk Industri reagerer kraftig på forslaget, som vil gi betydelige utfordringer for flere norske industribedrifter som har sin lønnsomhet knyttet til bruk av spillolje som energikilde.