Norsk Industri > Bransjer > Elektro og Energi

Elektro og Energi

Denne bransjeforeningen ivaretar fellesinteressene for ca 180 medlemsbedrifter og bidrar til å skape et godt bransjemiljø.

Om bransjen Eliaden EFIKS Medlemmer

Aktuelle saker

Konferanse og leverandørutstilling
Stillasdagene 2015

Konferanse og leverandørutstilling

Korrosjons- Isolerings- og Stillasentreprenørenes Forening, KIS, ønsker velkommen til konferanse og leverandørutstilling i Stavanger 9.-10. september.

Viktige BIA-datoer for høsten
brukerstyrt innovasjonsarena

Viktige BIA-datoer for høsten

BIA lyser ut 430 millioner kroner til innovasjonsprosjekter i næringslivet. Utlysningen er en del av de 900 millionene Forskningsrådet lyser ut til Innovasjonsprosjekter i næringslivet. Søknadsfristen er 14. oktober 2015. 

Viktig å vite om nye aldersgrenser

Viktig å vite om nye aldersgrenser

Arbeidsmiljølovens bestemmelser om aldersgrenser blir endret med virkning fra 1. juli 2015. De nye reglene innebærer endringer det er viktig for bedriftene å være klare over.

Kunnskap er den nye oljen
Industrikonferansen 2015

Kunnskap er den nye oljen

På Industrikonferansen 2015 fikk deltagerne blant annet høre statsminister Erna Solberg og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre snakke om fremtidens grønne Norge.

Rekorddeltagelse på Industrikonferansen

Rekorddeltagelse på Industrikonferansen

Rundt 350 deltagere var samlet på Radisson Blu Scandinavia Hotel da den 9. Industrikonferansen ble avholdt tirsdag 5. mai. Her fikk deltagerne blant annet høre om utsikter for norsk industri.

Første Myanmar-avtale med eksportgaranti

Første Myanmar-avtale med eksportgaranti

I april ble salget av tre gassmotorer fra Rolls-Royce Bergen Engines for et kraftverk i Yangon-området i Myanmar sluttført da GIEK for første gang utstedte garanti overfor et lokalt selskap som driver med kraftproduksjon i landet.

Kontakt

Stein-Iver Koi

Stein-Iver Koi

Bransjesjef

Telefon: 23088844

E–post: Stein-Iver.Koi@norskindustri.no