Norsk Industri > Bransjer > Elektro og Energi

Elektro og Energi

Denne bransjeforeningen ivaretar fellesinteressene for ca 180 medlemsbedrifter og bidrar til å skape et godt bransjemiljø.

Om bransjen Eliaden EFIKS Medlemmer

Aktuelle saker

Ta fagopplæring via Norsk Industri
Bedriftsintern opplæring (BIO)

Ta fagopplæring via Norsk Industri

Regjeringen styrker satsingen på bedriftsintern opplæring (BIO). Norsk Industri tilbyr en rekke kurs som faller innenfor denne tilskuddsordningen.

Eliaden 2016 – satser på energimessen

Eliaden 2016 – satser på energimessen

Eliaden satser enda mer på energiområdet i 2016. Energiområdet vil skille seg ut ved at konferansene og seminarene vil spille en større rolle og være direkte integrert i messeområdet. 

Midler til FoU fra NOx-fondet
søknadsfrist 31. oktober

Midler til FoU fra NOx-fondet

Det stilles inntil 8 millioner kroner til disposisjon til utviklingsprosjekter som bidrar til å styrke kunnskap om utslipp til luft og tiltak for å redusere utslippene.

Svak industriproduksjon i juli

Svak industriproduksjon i juli

Produksjonsindeksen for industri og bergverk gikk ned med 1,2 prosent fra juni til juli. Utenom bergverksdrift, som økte produksjonen, var nedgangen i industrien 1,6 prosent, til 118 i produksjonsindeksen.

Kontakt

Stein-Iver Koi

Stein-Iver Koi

Bransjesjef

Telefon: 23088844

E–post: Stein-Iver.Koi@norskindustri.no