Norsk Industri > Bransjer > Elektro og Energi

Elektro og Energi

Denne bransjeforeningen ivaretar fellesinteressene for ca 180 medlemsbedrifter og bidrar til å skape et godt bransjemiljø.

Om bransjen Eliaden EFIKS Medlemmer

Aktuelle saker

Elektrisk, grønn fremtid
Vil samle bransjen

Elektrisk, grønn fremtid

Elkraft er, ved siden av olje- og gassteknologi, et av få områder der Norge er blant de teknologisk ledende i verden. Med stadig mer fokus på en grønn fremtid har bransjen store utviklingsmuligheter foran seg de neste årene. Her kan du se intervju med styrelederen i Norsk Industri Elektro og Energi.

Meld deg på
Knowledgebased development

Meld deg på "KBD i praksis"

28.–29. april kommer eksperter fra en rekke land til Kongsberg for å sette fokus på kunnskapsledelse. – I år har vi fokusert på hvordan effektiviseringsideer kan konverteres til å fungere i praksis hos bedriftene, sier styreleder i KBD Forum, Tom Nordgård.

Maskinering og leverandørutvikling
Fagdager i haugesund

Maskinering og leverandørutvikling

Maskineringsforum har som oppgave å fremme utviklingen av prosesser, verktøy, maskiner og fabrikkdrift knyttet til materialavvirkende bearbeiding. Dette burde fenge mange maskinerings- og fagmiljøer både regionalt og nasjonalt.

Flere velger yrkesfag, men…
Søkertall til videregående opplæring

Flere velger yrkesfag, men…

På tross av at søkertallene til yrkesfag har gått opp ser Norsk Industri med bekymring på at søkertallene til teknikk og industriell produksjon (TIP) opplever den største nedgangen, med 11 prosent.

Klimapolitikk, miljøteknologi og industrien
Frederic Hauge om norsk industri

Klimapolitikk, miljøteknologi og industrien

Onsdag 5. mars møtte Bellona-sjef og klimaekspert Frederic Hauge styret og ledergruppen i Norsk Industri. Temaet var "Klimapolitikk, miljøteknologi og industrien". 

Jenny tester yrkesfag

Jenny tester yrkesfag

I samarbeid med NHO-felleskapet har Jenny Skavlan testet yrkesfag! Her kan du se hvordan det gikk!

Kontakt

Stein-Iver Koi

Stein-Iver Koi

Bransjesjef

Telefon: 23088844

E–post: Stein-Iver.Koi@norskindustri.no