Norsk Industri > Bransjer > Møbel+interiør > Bransjesaker og prosjekter > Lean prosjekt - noe for dere?
Invitasjon til nytt PROFF prosjekt

PROFF 2017 - et Lean prosjekt

Fra siste samling i PROFF 2012.

Vi inviterer til et nytt PROFF-prosjekt innenfor Lean-management  eller kontinuerlig forbedringer. Dette vil bli det tredje PROFF. Norsk Industri og LO forbundene Fellesforbundet og Industri og Energi samarbeider om å tilby PROFF - et program for produserende industri i Norge.

Publisert: Endret:

LO-forbundet Industri Energi og Norsk Industri møbel+interiør tok initiativ til et program med hovedfokus på Lean-filosofien. Programmet fikk navnet «PROFF – produksjon for fremtiden». I perioden 2010-12 ble prosjektet gjennomført med 9 medlemsbedrifter i Norsk Industri og ansatte organisert i Industri Energi på Møbeloverenskomsten. Partene er godt fornøyd med programmet og vi har sett hvordan det har fremkalt optimisme og fremtidstro.

Det vellykkede Proff-prosjektet førte til etterspørsel fra flere bedrifter om et nytt Proff prosjekt. Dette ble startet opp 2013 og har avsluttende samling i oktober 2015. Erfaringene fra andre runde tyder på at også dette prosjektet vil kunne vise til positive resultater på linje med første prosjekt.

Utfordringer når det gjelder å ta i bruk økt grad av automatisering og kostnadseffektiv produksjon er en vedvarende prosess og gjelder flere bransjer i Norge.

Med disse to første prosjektene som basis ønsker vi derfor å gjennomføre en ny runde med PROFF hvor vi inviterer bedrifter fra flere bransjer. Bedriftene må ha medlemskap i Norsk Industri og ansatte organisert i Industri Energi eller Fellesforbundet.

I Norge har vi et høyt utdanningsnivå og en lav terskel for å ta i bruk avansert teknologi. Vi har lang tradisjon for og et godt samarbeidsklima mellom ledelse og andre ansatte i det som ofte betegnes som ”bred medvirkning” med kort vei og åpne kanaler mellom ledelse og ansatte. Generelt sett er medarbeiderne fleksible med stor evne til omstilling i forhold til ny teknologi og ny kompetanse.

Partene ønsker å stimulere medlemsbedriftene til langsiktig og kontinuerlig forbedringsarbeid og vil starte Proff 2017 med hovedfokus på økt kompetanse innen moderne produksjons-teknologi med hovedfokus på LeanThinking-filosofien.

I dette ønsker vi å tilby bedriftene tilgang til kompetente fagmiljøer som kan levere fagkompetanse skreddersydd bedriftenes ståsted og behov. Bedriftene som deltar må betale en egenandel, men vil få tilbake 120 rådgivnngstimer fra sin egen LEAN rådgiver og opplæring av to ansatte på LEAN kurs. I prosjektperioden vil hver bedrift arbeide med sitt eget forbedringsprosjekt, med konkrete målsetninger, og det vil også bli ararngert 2-3 fellessamlinger med bl.a. besøk på bedrifter som er kommet langt med LEAN metodikk. Vi vet fra de tidligere prosjektene at felles samlinger er veldig nyttig, sier Torstein Tærum. 

I prosjektet vil bedriftene ha fokus på måten de jobber på og hvordan virksomheten kan omstille seg, for bedre å kunne være innstilt på kontinuerlige forbedringer. Det ligger et krav om at det er et partssamarbeid på bedriftene som deltar, og uten involvering er det heller ikke mulig å oppnå resultater.

For mer informasjon eller ønske om påmelding ta kontakt med Torstein Tærum eller Egil Sundet i Norsk Industri (se øverst til høyre), eller Nina Helland, LO forbundet Industri og Energi på tlf 994 96 134/ nina.helland@industrienergi.no eller Jeanette Iren Moen, Fellesforbundet, på tlf 911 16 149/ Jeanette.Moen@fellesforbundet.no

Prosjekt vil ha en utvidet styringsgruppe bestående av Industri Energi, Fellesforbundet og Norsk Industri i tillegg til HF. Vi setter som tidligere krav om at det skal være minimum 8 bedrifter.

Erfaringene fra PROFF1-prosjektet finner du i rapporten her